Prostek

ProTeK-hankkeet 2011 – 2013

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta käsikädessä kulkevasta EU rahoitteista prosessiteollisuusalan hankkeesta Kymenlaaksossa

ESR/KASELY-rahoitteisessa ProTeK2000-hankkeessa Kymenlaaksoon perustetaan ja vakiinnutetaan automaatio- ja prosessialan yhteistyöfoorumi PROSTEK, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä yritysten ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten välillä koulutustarjonnan kehittämiseksi

EAKR/Kymenlaakson liitto -rahoitteisessa Pro-TeK3000- hankkeessa luodaan Ekamille Kotkaan ja Haminaan uusi oppimisympäristö ja koulutuspalveluita ProTeK2000- hankkeessa tehtyjä tarvekartoituksia hyödyntäen

Kenelle

Prosessialan yritysten (olemassa olevat ja uudet), sidosryhmien ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle

Miksi

Parannetaan ja tehostetaan yritysten koulutetun työvoiman saatavuutta ja osaamista sekä kehitetääntoisen asteen ammatillisten oppilaitosten koulutusten ennakointia ja kysyntälähtöisyyttä prosessialalla

Miten

Perustetaan Kymenlaaksoon automaatio- ja prosessialan yritysten ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyöfoorumi

Kartoitetaan koulutuksen nykytila ja tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeet yhteistyössä alan yritysten kanssa C&Q-osaamiskartoitusjärjestelmänavulla

Kehitetään osaamis- ja koulutustarpeiden pohjalta yrityksille, yrittäjiksi aikoville ja alan työttömille soveltuvia joustavia koulutuspalveluita

Milloin

PROSTEK-yhteistyöfoorumi kokoontuu keväisin ja syksyisin.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Kymenlaakson prosessiteollisuus tutuksi

Katso video tästä